• Utleiemegling
  • Strafferett
  • Prosedyre
  • Eiendomsforvaltning
  • Boligsalgtvister
  • Familietvister
  • Eiendomsomsetning

hvem vi er

Advokatfelleskapet HM består av Advokat Petter Halvorsen og Advokat Zulifqar Munir

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende første møte!

Kontoradresse:
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo
Tlf: 90900080

Vi tilbyr også Eiendomsfor-valtning, Utleiemegling og eiendomsmegling

Advokatfellesskapet HM er din profesjonelle partner for utleie av fast eiendom. Vi har 10 års erfaring innen bransjen.

www.ahm.no
kontakt: ph@ahm.no

ADVOKATFELLESSKAPET

advokatfellesskapet h-m

 

 

Advokat Petter Halvorsen
Advokat Petter Halvorsen, MNA
Telefon: +47 90900080 (dir)
Mobil: +47 920 13 989
e-post: ph@ahm.no

Bakgrunn

Født: 31.08.69

Yrkeserfaring

 

Advokat i Advokatfellesskapet H-M (2002 til i dag)

Politifullmektig i Agder politidistrikt (Kristiansand) (2001-2002)

Dommerfullmektig Sorenskriveren i Jæren (2001)

Advokatfullmektig i Oslo hos advokat Ole G Onstad (2000-2001)

Juridisk førstekonsulent ved Skedsmo ligningskontor (1997-2000)

Utdannelse

 

Cand.jur, Universitetet i Oslo (UiO), Juridisk fakultet (1996)

Spesialfagseksamen i skatterett, UiO, Juridisk fakultet (1996)

Særskilt prøve i EØS-rett, UiO, Juridisk fakultet (1994)

Valgfag selskapsrett, UiO, Juridisk fakultet (1993)

Examen philosophicum med valgfag Poetikk og retorikk, Universitetet i Trondheim (1988)

Examen artium, naturfaglig linje, Eikeli Videregående skole, Bærum (1985-88)