• Utleiemegling
  • Strafferett
  • Prosedyre
  • Eiendomsforvaltning
  • Boligsalgtvister
  • Familietvister
  • Eiendomsomsetning

hvem vi er

Advokatfelleskapet HM består av Advokat Petter Halvorsen og Advokat Zulifqar Munir

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende første møte!

Kontoradresse:
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo
Tlf: 90900080

Vi tilbyr også Eiendomsfor-valtning, Utleiemegling og eiendomsmegling

Advokatfellesskapet HM er din profesjonelle partner for utleie av fast eiendom. Vi har 10 års erfaring innen bransjen.

www.ahm.no
kontakt: post@ahm.no

ADVOKATFELLESSKAPET


Advokatfellsskapet H-M

Vi er et allsidig kontor med allmennjuridisk kompetanse i tillegg til spesialkompetanse innen Strafferett og Eiendomsjuss.

SIVIL RETT
Sivile saker er tvister mellom to private parter. Vi har erfaring innen familierett, arverett, skifterett, ekteskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakter, imaterialrett, kjøpsrett, entreprise, selskapsrett me mer

STRAFFERETT
Kontoret har bred erfaring som forsvarer innen straffesaker herunder, økonomisk kriminalitet og voldssaker.